top of page

Van idee tot en met evaluatie:

snel, efficiënt & effectief

Anker 1 - werkwijze stap #1

6 stappen die moeten zorgen tot het best mogelijke resultaat

Om tot het best mogelijke resultaat te komen doorloopt elke opdracht of project de volgende 6 stappen. 

1.

Vertrouwen

2.

Analyse

3.

Gewenste situatie

4.

Aanpak

5.

Uitvoering

6.

Bijsturing & evaluatie

1. Vertrouwen

Samenwerken of werk uit handen geven is op de eerste plaats een kwestie van vertrouwen. U wilt zeker weten dat uw opdracht en investering in goede handen is. Dat er geleverd wordt wat er nodig is. Om uw vertrouwen te verdienen communiceren we open en actief, luisteren we goed en komen we afspraken altijd na. Ongeacht of het gaat om een kleine vraag of een groot project.

Een goede analyse is een randvoorwaarde om succesvol te zijn. Een goede analyse is vooral een kwestie van de juiste vragen stellen, valideren van de uitkomsten en elimineren van overbodige informatie (lees: ruis).  Doel is om vast te stellen: wat gaat goed, wat niet, wat mist en waarmee stoppen? Zodat er concrete vervolgstappen bepaald kunnen worden.

2. Analyse

3. Gewenste situatie

Door samen een beeld te ontwikkelen van de gewenste situatie, wordt de weg er naartoe steeds duidelijker. Ambities en doelen worden in deze stap bepaald. Zowel cijfermatig als procesmatig. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan de wens van een directeur om niet meer operationeel bezig te zijn met marketing.

4. Aanpak

In deze belangrijke stap wordt vastgesteld welke activiteiten gaan plaatsvinden en in welke volgorde. Omdat er zo ontzettend veel mogelijkheden zijn, is het van belang om de juiste prioriteiten te stellen. Dit is bepalend voor de volgorde waarin activiteiten worden uitgevoerd. Leidend hierin is: verwachte impact op resultaat, investering in tijd en geld. 

5. Uitvoering

Analyseren, brainstormen, plannen maken...allemaal nuttig en leuk. Maar, resultaten vallen en staan met de kwaliteit van de uitvoering. Om ervoor te zorgen dat deze maximaal is, werken we met een netwerk van specialisten in elk hun eigen deelgebied. Andere manieren waardoor wordt gezorgd voor een hoge kwaliteit zijn; duidelijke communicatie, betrokkenheid creëren en werken met checklists.

6. Bijsturing & evaluatie

Het fijne van online marketing is dat data snel en eenvoudig voorhanden is om het effect van je activiteiten te meten. Door deze data te analyseren en zo inzicht te krijgen in wat werkt en wat niet, kan je tijdig bijsturen en het resultaat van je inspanningen maximaliseren. Bovendien leer je voor toekomstige activiteiten en worden resultaten structureel beter.

Gaat deze aanpak uw bedrijf ook helpen groeien?

bottom of page